logo
O FIRMIE KLIMATYZACJA WENTYLACJA TECHNIKA GRZEWCZA ENERGIA ODNAWIALNA ODKURZACZE CENTRALNE KONTAKT

Ekologiczne źródła energii

pompa_ciepła-glikol_woda

Pompa ciepła typu glikol/woda

Wykorzystuje ziemię jako źródło ciepła. Do tego używa  dolnych źródeł ciepła – najczęściej kolektorów gruntowych, które są instalowane pod powierzchnią ziemi. Te wypełnione są wodnym roztworem glikolu lub spirytusu technicznego. Nośnik ciepła pobiera z gleby zgromadzone ciepło i oddaje je do obiegu ogrzewania dzięki pompie ciepła. System pomp ciepła typu glikol/woda jest dość często stosowany, ponieważ temperatura gleby jest w miarę stabilna w ciągu roku.

pompa_ciepła-powietrze_woda

Pompa ciepła typu powietrze/woda

zdobywa energię z powietrza. W tym przypadku wentylatory doprowadzają powietrze z zewnątrz do parownika, który przetwarza energię i dostarcza ją do systemu grzewczego. W ten sposób ciepło może być łatwo pozyskiwane, bez montowania na stałym miejscu urządzeń do pozyskiwania ciepła. Poza tym nawet przy temperaturach znacznie poniżej 0 stopni C, pompa ciepła typu powietrze/woda dostarcza wystarczająco dużo energii, potrzebnej do ogrzania.

płaski_kolektor_słoneczny

Płaski kolektor słoneczny

W instalacjach solarnych, przeznaczony jest do grzania wody. Znajdują one zastosowanie zarówno w małych instalacjach przeznaczonych do budynków jednorodzinnych jak również w dużych instalacjach przeznaczonych do budownictwa wielorodzinnego i obiektów użyteczności publicznej.

próżniowy_kolektor_słoneczny

Próżniowy kolektor słoneczny

Odmiennym typem kolektorów słonecznych są kolektory próżniowe. Mają one formę rury szklanej o podwójnych ścianach pomiędzy którymi znajduje się próżnia. Dzięki swojej nietypowej budowie kolektory te pracują dobrze niezależnie od kierunku padania promieni słonecznych. Pochłaniając również promienie rozproszone podczas dni zachmurzonych. Dzięki próżni absorber jest bardzo dobrze zaizolowany i może efektywnie odbierać ciepło nawet zimą.